Determination of Mechanism for Erosion of Glass Ionomer Cements in Organic-Acid Buffer Solutions by Scanning Electron Microscobe(SEM)


HAZAR A. B.

14.Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi-Bursa, 01 Eylül 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri