Perde Tipi Engellerin Çalkantı Yüklerini Azaltma Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma


Creative Commons License

Korkmaz F. C., Yiğit K., Güzel B.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.8, no.3, pp.1149-1157, 2021 (Scopus)

Abstract

Bu çalışmada bir tank içerisine yerleştirilen perde tipi engellerin çalkantı yüklerine etkisi engelsiz duruma göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Dikdörtgen kesitli bir tank modeli %27 akışkan doluluk oranında eksenel yönde ileri-geri hareket ettirilerek çalkantı oluşturulmuştur. Serbest yüzeyde oluşan deformasyonun etkisiyle yan duvarlarda oluşan basınç kuvvetleri yan duvarlara monte edilen basınç sensörleri vasıtasıyla ölçülmüştür. İlk olarak delikli perdeli ve perdesiz durumlarda oluşan çalkantı aşamaları hızlı kamera vasıtasıyla izlenerek serbest yüzey deformasyonun değişim aşamaları analiz edilmiştir. Aynı zamanda delikli perdeli ve perdesiz durumlar için deney sistemi aynı frekansta tahrik edilerek basınç değerleri ölçülmüştür. Perdeler sayesinde tank içindeki akışkan kütlesinin hareketlerinde değişimler oluşması neticesinde dalga formunun gelişimi ve yan duvarlardaki maksimum basınca ulaşma süreleri değişmiştir. Perdeler sayesinde gerçekleşen bu farklılıklar neticesinde akışkanın yan duvarlarda oluşturduğu basınç değerlerinde % 40-60 oranında azalmalar tespit edilmiştir. Tanklara yerleştirilen bu tür pasif engeller sayesinde tanklarda meydana gelebilecek yapısal zararların önüne geçilerek gemi stabilitesi bozulmadan daha güvenli bir seyir gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.