Kapalı Devre Mekanik Tesisatlarda Korozyon ve Bir Yapıda İncelenmesi-2


Creative Commons License

Kıncay O., Ağustos H., Akbulut U., Kürekci N. A.

Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, no.153, pp.52-60, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalenin yayınlanan ilk bölümünde korozyonun tanımı, genel olarak oluşum biçimleri, mekanik tesisat yapılarını oluşturan demir-çelik esaslı malzemelerde yoğun oluşan korozyon süreci, korozyon hızı ve korozyon türlerinin yanı sıra kapalı devre mekanik tesisatlardaki sonuçları konu edilmiştir. Bu ikinci bölümde ise korozyon etkisi ile zarara uğramış İstanbul’daki bir plazanın mekanik tesisat sistemi ele alınarak vakanın neden ve sonuçları ortaya konulacak, ayrıca sistem için çözüm getirilerek takip edilecek korozyon koruma programı sunulacaktır. Önerilecek olan korozyon koruma programının, tesisat işletmeye alınmadan önce başlatılması daha az maliyetli olduğu ve korozyon etkinin meydana gelmeden engellenebileceği vurgulanacaktır.