OPTIMAL OPERATION MODEL OF HYBRID POWER SYSTEMS FOR HVAC LOADS AND DEMAND RESPONSE APPLICATIONS FOR HVAC LOADS OF AN HOSPITAL


Akıncı G. Ş., Eren Y.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.2, pp.574-586, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, kamu kuruluşları, hastane, okul vb. gibi kurumların iklimlendirme cihazlarının yük talebinin karşılanmasında alternatif enerji kaynaklarından optimal olarak yararlanma stratejisi ele alınmıştır. İklimlendirme yüklerinin karşılanmasında rüzgar türbini (RT), güneş pili (GP) ve batarya (Bat) ile teşkil edilen hibrit güç sistemi önerilmiştir. Hibrit güç sistemi optimal talep cevabı uygulamasında kullanılmasına imkan verecek şekilde modellenmiştir. Ayrıca, hibrit kaynakların kesintili üretim karakteristikleri gereği hibrit güç sistemine şebeke gücü de ilave edilmiştir. Optimizasyon probleminde alternatif enerji kaynaklarının maksimum kapasitede kullanımı ve ilgili kaynakların öncelikli olarak iklimlendirme yüklerinin talebine cevap verecek şekilde kullanımı amaç olarak belirlenmiştir. Elde edilen karışık tamsayı lineer programlama modeli GAMS v.24.1.3 ortamında CPLEX v.12 çözücüsü ile test edilmiştir. Kış ve yaz koşulları dikkate alınarak optimal işletim modelinin benzetim çalışmaları yapılmıştır ve ilgili sonuçlar sunulmuştur.