Zaman ve Mekan Ekseninde Masallar: Afyon Masalları Örneği


ÇAKIR G., KOÇAK A.

5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 15 Aralık 2018