Araştırma tabanlı fen öğretimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması


İNALTEKİN T., AKÇAY H.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.157-185, 2011 (Peer-Reviewed Journal)