Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat MüziğiKuramına Göre Ezgisel Analizi


SAĞER T. , AKINCIOĞLU Z.

1. Uluslararası Dans ve Müzik Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text