Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlşkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz


GÜROL Y. D. , KESKİN H. , SARP P.

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu Giresun, 26 Eylül 2019