Çift-doğrusal dönüşüme dayalı DFT ve ayrık kesirli Fourier dönüşümü özvektörleri


SERBES A. , Durak-Ata L.

IEEE 18. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU), 01 April 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text