İstatistikte Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri Üzerine


YILDIZ D.

6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 01 Ağustos 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri