İstatistikte Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri Üzerine


YILDIZ D.

6. İstatistik Günleri Sempozyumu