Stratejik Ödüllendirme ve Bir Örnek Olay Çalışması


GÜROL Y. D.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.23, pp.33-36, 1996 (Scopus)