A RESEARCH ON PROPERTY-OWNING DEMOCRACY AND ITS APPLICABILITY ON THE BASIS OF INCOME AND WEALTH DISTRIBUTION


Creative Commons License

örün e., eren e.

Akademik Hassasiyetler, vol.11, no.24, pp.500-535, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Discussions on the equitable distribution of income and wealth, as well as the impact of inequality on individual freedom, have been ongoing since the 18th and 19th centuries. Economic inequality affects individuals not just economically, but also in terms of their freedoms in social life. Thus, it is crucial to assess studies on inequality from both economic and social perspectives. This study analyzes debates on income and wealth distribution within the framework of property-owning democracy. Furthermore, it explores the origins of property-owning democracy in the context of economic inequality. An additional focus of this study is the examination of the feasibility of the property-owning democracy regime. Examples of worker-owned firms and worker cooperatives in the United States, Spain, and Poland are scrutinized to assess the viability of property-owning democracy. The literature review indicates that the concept of property-owning democracy traces its roots to Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, and John Stuart Mill. The examination of worker-owned firms and worker cooperatives, based on case studies from specific countries, leads to the conclusion that implementing a property-owning democracy is indeed feasible.
Gelir ve servetin adil bir şekilde dağılımı ve eşitsizliğin bireysel özgürlük üzerindeki etkisi ile ilgili tartışmalar 18. yüzyıl ve 19. yüzyıla kadar gitmektedir. Ekonomik eşitsizlik bireyleri sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda sosyal yaşam alanındaki bireysel özgürlüklerini de etkilemektedir. Bu bağlamda, eşitsizlik üzerine yapılan çalışmaların sadece ekonomik değil sosyal açıdan da değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Çalışmada gelir ve servet dağılımı tartışmaları mülkiyet sahipli demokrasi özelinde incelenmiştir. Ayrıca, ekonomik eşitsizlik temelinde mülkiyet sahipli demokrasinin kökenlerinin hangi düşünürlere kadar uzandığı araştırılmaktadır. Çalışmanın bir diğer odak noktası mülkiyet sahipli demokrasi rejiminin uygulanabilirliği üzerine inceleme yapılmasıdır. Mülkiyet sahipli demokrasinin uygulanabilirliği bağlamında Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Polonya’daki işçi sahipli firmalar ve işçi kooperatifleri temelinde örnekler incelenmiştir. Literatür incelemeleri sonucunda mülkiyet sahipli demokrasinin kökenlerinin Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine ve John Stuart Mill’e kadar uzandığı ortaya konulmuştur. İşçi sahipli firmalar ve işçi kooperatifleri üzerine ülke örnekleri temelinde yapılan araştırmalar mülkiyet sahipli demokrasinin uygulanabilirliğinin mümkün olduğu çıkarımının yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.