Darbandikhan Barajında Oluşan Hasarın İki Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi


BEDİRHANOĞLU İ., MOLLAMAHMUTOĞLU Ç.

6th International GAP Engineering Conference – GAP2018, 8 - 10 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text