3. BÖLÜM - KENTSEL ALANDA UYGULAMA SORUNLARI


Çelik E.

KENTSEL ARAŞTIRMALAR - 2, Yaşar Bahri Ergen,Mustafa Ergen, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.269-305, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Kitaplığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.269-305
  • Editörler: Yaşar Bahri Ergen,Mustafa Ergen, Editör

Özet

Tarihi yapılar için alınan kararlarda geçmişi korumak kadar, onu günün gereklerine uyarlama gerekliği de olmalıdır. Bunun yanı sıra alınan kararların yapıyı kentsel bağlamdan koparmamak gibi öncelikli amacı olmalıdır. Hatta eskimiş, köhnemiş, kentsel bağlamdan kopmaya yüz tutmuş yapılara gelen eklerle yapı, yeniden yorumlanarak yapı ile kent arasındaki bağlam kuvvetlendirebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tarihi yapılara eklenecek ek yapıların tasarımında, kentsel bağlam konusu önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tarihi yapıların önemini ifade etmek, mevcut tarihi yapıya uygulanacak ekleri incelemek ve kentsel bağlam açısından sorgulamaktır. Bu kapsamda, tasarlama biçimleri olan; zıtlık(karşıtlık) , uyumlu(saygılı) ,taklit(aynısını yapma) yaklaşımları sorgulanmaktadır. Ayrıca, ek yapıların çevreyle ilişki biçimini ortaya koyan malzeme, renk, strüktür, biçim(form), yükseklik(kentsel gabari) kavramları üzerinde durulmaktır. Bu kavramlar ele alınırken yapının uygulandığı çevreyle ilişkisinin önemi belirtilerek, kentsel bağlam kavramının bu ilişkide nerede olduğu incelenmiştir.