3. BÖLÜM - KENTSEL ALANDA UYGULAMA SORUNLARI


Çelik E.

in: KENTSEL ARAŞTIRMALAR - 2, Yaşar Bahri Ergen,Mustafa Ergen, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.269-305, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.269-305
  • Editors: Yaşar Bahri Ergen,Mustafa Ergen, Editor

Abstract

Tarihi yapılar için alınan kararlarda geçmişi korumak kadar, onu günün gereklerine uyarlama gerekliği de olmalıdır. Bunun yanı sıra alınan kararların yapıyı kentsel bağlamdan koparmamak gibi öncelikli amacı olmalıdır. Hatta eskimiş, köhnemiş, kentsel bağlamdan kopmaya yüz tutmuş yapılara gelen eklerle yapı, yeniden yorumlanarak yapı ile kent arasındaki bağlam kuvvetlendirebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tarihi yapılara eklenecek ek yapıların tasarımında, kentsel bağlam konusu önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tarihi yapıların önemini ifade etmek, mevcut tarihi yapıya uygulanacak ekleri incelemek ve kentsel bağlam açısından sorgulamaktır. Bu kapsamda, tasarlama biçimleri olan; zıtlık(karşıtlık) , uyumlu(saygılı) ,taklit(aynısını yapma) yaklaşımları sorgulanmaktadır. Ayrıca, ek yapıların çevreyle ilişki biçimini ortaya koyan malzeme, renk, strüktür, biçim(form), yükseklik(kentsel gabari) kavramları üzerinde durulmaktır. Bu kavramlar ele alınırken yapının uygulandığı çevreyle ilişkisinin önemi belirtilerek, kentsel bağlam kavramının bu ilişkide nerede olduğu incelenmiştir.