İstanbul’un Fethinden Sonra Ayasofya Kilisesinin Camiye Çevrilişi, Selçuk Üniversitesi


Creative Commons License

Öztürk S.

Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.133-142, 2003 (Peer-Reviewed Journal)