Poli(akrilat) ve Poli(metakrilat)ların Camsı Geçiş Temperatürlerinin Hesaplanması


ÇINAR Z. H.

X. Ulusal Kimya Kongresi, s.214, 19-21 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 01 September 1994

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text