An Educational Comic on Children’s Rights: “I am Only One of Them”


Çelik K., İlhan G. O.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.262-279, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.262-279
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

One of the issues that are especially emphasized in the renewed education-training programs, methods and techniques is the learning style differences of the students. Each student has their own way of learning better. However, both the size of the classes and the time barrier in determining these learning styles cannot sufficiently reveal the individual learning styles. Therefore, the development and use of various materials in the lessons is an ideal method to close this gap. Comics, which are good cultural transmitters, are effective visual and auditory materials that can be used, as well as offering many learning opportunities to the student, both consciously and unconsciously. The digital comic book “I am Only One of Them”, prepared for this purpose, deals with children's rights. It has been developed a material that can transfer the achievements of the 4th, 5th and 6th grades of social studies such as Individual and Society, Active Citizenship to the students. It has been tried to develop a material that can transfer the acquisitions of learning areas such as citizenship to the student. Comic book material has been developed by making use of the "Universal Declaration of the Rights of the Child", especially in order to be a universal subject and to raise awareness at an early age. Web 2.0 tool named Pixton was used in the preparation of this developed material. It is aimed that the prepared material will contribute to the teaching of Social Studies course, as well as raise awareness of children's rights in adults and help similar studies in the future

Yenilenen eğitim-öğretim programları, yöntem ve tekniklerinde özellikle üstünde durulan hususlardan biri öğrencilerin öğrenme stili farklılıklarıdır. Her öğrencinin kendine ait daha iyi öğrendiği bir yöntem bulunmaktadır. Fakat gerek sınıfların mevcudu gerekse bu öğrenme stillerinin belirlenmesinde zaman engelinin bulunması, bireysel öğrenme stillerini yeterince açığa çıkaramamaktadır. Bu yüzden derslerde çeşitli materyallerin geliştirilmesi ve kullanılması bu açığı kapatmak için ideal bir yöntemdir. Hem bilinçli hem de bilinç dışı olarak öğrenciye pek çok öğrenme imkanı sunmasıyla birlikte iyi birer kültür aktarıcısı olan çizgi romanlar da kullanılabilecek etkili görsel ve işitsel materyallerdir. Bu amaçla hazırlanmış olan ‘’Sadece Biriyim’’ adlı dijital çizgi roman çocuk haklarını ele almaktadır. Sosyal bilgiler dersi 4., 5., ve 6. sınıf Birey ve Toplum, Etkin Vatandaşlık gibi öğrenme alanları kazanımlarını öğrenciye aktarabilecek bir materyal geliştirilmeye çalışılmıştır. Özellikle evrensel bir konu olması ve erken yaşlarda bilinç oluşturması için ‘’Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nden’’ yararlanılarak çizgi roman materyali geliştirilmiştir. Geliştirilen bu materyalin hazırlanmasında Pixton isimli Web 2.0 aracından faydalanılmıştır. Hazırlanmış olan materyalin Sosyal bilgiler dersi öğretimine katkıda bulunmasının yanı sıra yetişkinlerde çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturması ve gelecek