İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Creative Commons License

HOPCAN S., YILMAZ M. B.

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.23-34, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-34
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizde Internet’e erişim için oldukça sık kullanılan Internet kafelerin 15 yaşından

küçüklerce kullanımı yasayla kısıtlanmıştır. Diğer yandan Internet kafeler söz konusu

yaş sınırlarının içinde kalan ilköğretim öğrencilerinin bir hayli ilgi gösterdikleri

ortamlardır. Öğrencilerin bu mekânları, evlerdeki bilgisayar ve Internet teknolojileri

(BIT) imkânlarının arttığı son yıllarda hangi amaçlarla kullandıklarını, bu amaçlar

üzerinde cinsiyetin etkisini ve Internet kafeye devam konusunda ebeveyn kontrolünü

anlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu betimsel çalışmada İstanbul’un

dört farklı ilçesinden 90 ilköğretim öğrencisine Internet kafelerde ulaşılmıştır. Yaşları

11 ilâ 14 arasında değişen öğrencilere kafelere devam etme sebepleri, evlerindeki BIT

imkânları, ailelerinin kafelere devam etmeleriyle ilgili kısıtlamaları ve öğrencilerin

okul başarıları hakkında sorular yöneltilmiş, toplanan veriler üzerinde yüzde, frekans

ve ki-kare analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Internet kafeye

devam eden öğrenciler; evinde bilgisayar olan, evden Internet’e erişim oranı %75’te

kalan, dörtte üçü erkek, okul başarısını yüksek ya da orta olarak tanımlayan, paket

yazılımların kullanımı konusunda önemli boyutta eksiklikleri olan, ailesini Internet

kafeye gittiğinden haberdar eden, Internet kafe konusunda bir ya da birkaç kuralla

sınırlandırılan öğrencilerdir. Öğrencilerin Internet kafe kullanımlarında gerek okul

ve derslere yönelik gerekse eğlence ve iletişime yönelik amaçlar gözlenmiştir. Ancak

bu amaçlardan eğlenceye yönelik Internet kafe kullanımı (oyun oynama, film izleme)

erkek öğrenciler lehinde anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırma bulguları daha

yoğun aile denetimi beyan eden öğrencilerin okul başarıları üzerinde Internet kafenin

olumlu etkisi olduğunu düşündüklerini göstermektedir.