Cu2+ İyonu Katkılandırılmış [Zn(sac)2(en)2] Tek Kristalinin EPR İncelemesi


Karabulut B., Tufan A., Köksal F., YERLİ Y.

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, 01 Mayıs 2005