Kıymetli Evrak Hukuku


SAVUR DEMİRKAYA A., BALSEVER S.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014), , Editör, On İki Levha Yayıncılık, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
  • Editörler: , Editör