AL2024/MGO/MWCNT KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE POROZİTE İÇERİĞİNİN DEĞİŞİMİ


ODUNCUOĞLU M. , KURT H. İ. , ERGÜL E., YILMAZ N. F.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 September 2018, vol.2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2