Eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş bir kirişin hareketli bir kütle altında dinamik davranışının incelenmesi


KOCATÜRK T. , Şimşek M. , Kocatürk T.

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text