Öngerilmeli izotrop levha ve ön gerilmeli anizotrop yarı düzlemden oluşan sistemin hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı


AKBAROV S. , İlhan N.

15. Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, Eylül 2007, 01 Eylül 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri