COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi


Creative Commons License

KILIÇ B., GÜLGEN F., KOCATAŞ A., GÜRTÜRK M., ABAY P., YILMAZ Y., ...More

Journal of Geodesy and Geoinformation, vol.9, no.2, pp.95-107, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Address and location information are the fundamental elements that facilitate mobility. Location-based applications serving in areas such as health, logistics and transportation management employ address information that points to a geographic referenced location. Global map platforms such as ArcGIS Online, Bing Maps, Google Maps, HERE Maps and Yandex Maps serve users by performing the geocoding process, which is the between addresses and geographic locations. Geocoding services play a vital role in the rapid display of epidemic information, spatial tracking of reported cases and control processes in the spatial analysis of infectious diseases such as COVID-19 around the world. Therefore, the objective of this study is to reveal the quality of outcome products offered by online geocoding service providers that can be used for monitoring COVID-19 patients. The comparison of the services was carried out using experimental methods, depending on the match rate, positional accuracy and error sources offered by the services. The results revealed that Yandex Maps online geocoding service was more successful than other services and was a reliable source for public health issues.

Adres ve konum bilgisi, hareketliliği kolaylaştıran temel unsurlardır. Sağlık, lojistik ve ulaşım yönetimi gibi alanlarda hizmet veren konum temelli uygulamalar, coğrafi referanslı konumu işaret eden adres bilgisini kullanır. ArcGIS Online, Bing Maps, Google Maps, HERE Maps ve Yandex Maps gibi küresel harita platformları sağladıkları coğrafi kodlama servisi sayesinde adres ve coğrafi konum arasında bir köprü kurar. Dünya genelinde COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların mekânsal analizinde salgın bilgilerinin hızlı görüntülenmesi, bildirilen vakaların mekânsal olarak takibi ve kontrol işlemleri için coğrafi kodlama servisleri hayati bir rol oynar. Bu çalışma, COVID-19 hastalarının izlenmesi için kullanılabilecek beş farklı çevrimiçi coğrafi kodlama servis sağlayıcıları tarafından sunulan sonuç ürünlerin kalitesini ortaya koymaktadır. Servislerin karşılaştırılması, servislerin sunduğu eşleşme oranına, konum doğruluklarına ve hata kaynaklarına bağlı olarak deneysel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, Yandex Maps çevrimiçi coğrafi kodlama servisinin diğer servislere göre daha başarılı sonuçlar verdiğini ve halk sağlığı konularında güvenilir bir kaynak olduğunu göstermiştir.