William Faulkner’ın Sanctuary romanının Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine betimleyici bir çalışma


Creative Commons License

Canlı G., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.454-468, 2019 (Peer-Reviewed Journal)