Hidroksiapatit (HA) Sentezi ve Hidroksiapatit Katkılı Cam İyonomer Simanların Üretimi


HAZAR A. B.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı-Kars, 01 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text