Kırsal Yerleşmelerdeki Tarım Odaklı Gelişme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği


SEÇKİN E.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi-Bölge Planlama Kongresi, 01 March 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text