Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi TOPSIS Yöntemi


ÖZTÜRK D., KILIÇ GÜL F.

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19 - 21 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text