Philosophy and Fairy Tale: The Case of Van Tales


Creative Commons License

Taşdelen V.

III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Turkey, 6 - 08 June 2007, pp.301-309

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301-309
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

“Felsefe ve Masal: Van Masaları Örneği” adını taşıyan bu makalede, ilk önce “Felsefe ve Masal”, ikinci olarak da “Van Masalları” ele alınacaktır. “Felsefe ve Masal” başlığı iki açıdan incelenecektir: (1) Felsefe içinde masal, (2) masal içinde felsefe. “Felsefe içinde masal”da, bazı filozofların masal konusundaki görüşlerinden de yararlanarak felsefe açısından masalın ne anlama geldiği, bazı felsefe metinlerinde yer alan mitolojik ve masalımsı ifadelerin felsefedeki yerinin ve işlevinin ne olduğu konuları tartışılacaktır. “Masal içinde felsefe”de ise, masallardaki felsefi motifler, masalların öne çıkardığı etik değerler çerçevesinde belirgin kılınmaya çalışılacaktır. “Van Masalları Örneği”nde ise, Van masallarındaki sevgi, şefkat, fedakârlık, cömertlik, kanâat, sabır, hoşgörü, sadâkat, ahde vefa, cesaret gibi etik değerler konusundaki felsefi motiflerin tespitine çalışılacaktır. Masallar birkaç cümle ile anlatılamayacağı için, burada masal anlatılmayacak, ama masal ismi verilerek göndermede bulunulacaktır. Van masallarının merak edilmesi halinde, çalışmamızın örneklem evreni oluşturan Yılmaz Önay’ın Van Masalları Üzerine Bir Araştırma başlıklı doktora tezine başvurulabilir.