TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY 3 BÖLGELERİNE GÖRE ‘YARATICILIK ENDEKSİ’ HESAPLAMASI VE BÖLGELERİN YARATICILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

GEZER B., ARU H. H.

17. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Burdur, Turkey, 12 October 2017, pp.1-21

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-21
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the methodology and data types / components in the 'Global Creativity Index'  which is in 'The Flight of the Creative Class' book written by Richard Florida who is theoretician of ‘Creative Capital Theory(2002-2003)’ and published in 2005 has used and the creativity indexes of Turkish provinces were obtained by being reduced the country-level datas to the regions of Turkey NUTS Level 3 (81 provinces). The study was carried out in an experimental method in which the components of talent, technology and tolerance which are three basic components of  'Creative Capital Theory' (3T) are obtained separately according to the NUTS 3 level regions then the arithmetic mean is obtained and the indexes are obtained. Information on the statistics used to derive the talent, technology, tolerance components  of the method are explained in detail in following sections. The aim of the study is to demonstrate a feasibility of the creativity of the Turkey provinces with a method that has not been implemented in Turkey before. The results of the study will create foresight for future studies and contribute to identification of potential areas and disadvantaged areas in location decisions both in creative class movements and in creative industry investments.

TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY 3 BÖLGELERİNE GÖRE ‘YARATICILIK ENDEKSİ’ HESAPLAMASI VE BÖLGELERİN YARATICILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada ‘Yaratıcı Sermaye Kuramı (2002-2003)’ teorisyeni Richard Florida tarafından yazılan ve 2005 yılında yayınlanan ‘The Flight of The Creative Class’ adlı kitaptaki ‘Küresel Yaratıcılık Endeksi’ hesaplamasında kullanılan yöntem ve veri türleri/bileşenleri kullanılmış, ülke düzeyinde uygulamaya konulan veriler Türkiye İBBS Düzey 3 (81 il) bölgelerine indirgenerek Türkiye illerinin yaratıcılık endeksleri elde edilmiştir. Çalışma, ‘Yaratıcı Sermaye Kuramı’ temel üç bileşeni (3T) olan yetenek (talent), teknoloji (technology) ve hoşgörü/tolerans (tolerance) bileşenlerinin İBBS 3 düzey bölgelerine göre ayrı ayrı elde edilip, aritmetik ortalamalarının alındığı ve endekslerin elde edildiği deneysel bir yönteme dayanmaktadır. Kullanılan yöntemin ana bileşenleri olan yetenek, teknoloji ve hoşgörü bileşenlerinin elde edilmesinde kullanılan istatistiklere dair bilgiler ileriki bölümlerde detaylıca açıklanmıştır. Çalışmanın amacı daha önce Türkiye’de uygulanmamış bir yöntem ile Türkiye illerinin yaratıcılıklarına ilişkin bir fizibilite ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçları ileriki çalışmalar için öngörü oluşturacak, hem yaratıcı sınıfın hareketlerinde hem de yaratıcı endüstri yatırımlarında alınacak yer seçim kararlarında potansiyel bölgeler ile dezavantajlı bölgelerin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.