Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda (KHDAK) Sitokrom P450 (CYP) ve Glutatyon S Transferaz (GST) İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi


Kılıç M., Oguztüzün S., Ada A. O. , Çelik S. , Demirbağ F., Bıçakcıoğlu P., ...More

IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (SB9), Bursa, Turkey, 13 - 16 December 2012, pp.159

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159