EVALUATION OF BRIDGE PAVEMENT MATERIALS’ PERFORMANCES AGAINST FATIGUE CRACKING AGEING AND HEAVY LOAD DEFORMATIONS


Creative Commons License

Şahin O., Özen H., Yavuz M. N.

6th Internatioanl Congress on Innovative Scientific Approaches, Samsun, Turkey, 19 - 20 December 2021, vol.1, pp.218-219

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218-219
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bugün dünya genelinde bir çok gelişmiş köprü tasarımı bulunmaktadır. Bu köprüler genellikle yapıldıkları malzemelerin isimleriyle ya da statik durumları göz önüne alınarak adlandırılmakta ve literatüre öyle geçmektedirler. Bu durumu örneklendirecek olursak asma köprü, ark köprü , kafes köprü, ahşap köprü, çelik köprü, taş köprü gibi köprüler sayılabilir. Bu köprülerin statik ve dinamik açıdan performansları kullanılan kaplama malzemesiyle doğrudan ilişkilendirilerek incelenemektedir dolayısıyla bu çalışma kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak kaplama malzemesine ve nu malzemenin performansına dayalı olarak bir takım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemler bazen yapım aşamasında bazen ise kullanıma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, tekerlek yüklerine bağlı çatlama ve aşınmalar, yorulma çatlamaları, kayganlık, sertlik kaybı, yüzey aşınması, yaşlanma gibi problemler sayılabilir. Bu sorunu çözebilmek için bir takım asfalt karışımları yakın tarihte köprü kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu kapmalalar kullanılmadan önce köprü salınımlarına karşı esneklikleri, su drenajına olanak vermesi ve özellikle çelik köprülerde paslanmaya karşı nasıl bir direnç gösterdiği gibi parametreler performans ölçütü olarak değerlendirilmiştir. Köprüler sanat yapıları olmalarından sebep yapım maliyetleri bir hayli yüksektir. Bu sebeple işletme ve bakım maliyetleri uzun kullanım ömürleri boyunca minimize edilmelidir. Bu sağlanırken aynı zamanda yol için gerekli olan konfor ve güvenlik de sağlanmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada çeşitli asfalt kaplamalarının ve yapısal tasarımların çelik köprüler üzerindeki performansları incelenmiştir. Bu doğrultuda literatürde bu kapsamda yapılan çalışmalar geniş bir ölçekte taranarak çeşitli araştırma sonuçları bir arada sunulmuştur.