Türk Atasözlerinde Eğitim


Creative Commons License

Taşdelen V.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.1, pp.121-135, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Atasözleri, içinden çıktıkları kültürün ve zihniyet yapısının tanıklığını yapan ifadelerdir. Onları bir metin haline getirip farklı açılardan incelemenin mümkün olduğu anlayışından hareket eden bu çalışma, atasözü ve eğitim ilişkisini iki açıdan ele almaktadır: atasözleriyle eğitim ve atasözlerinde eğitim. Atasözleriyle eğitim, tüm atasözlerinin öncelikli amacını oluşturur. Onlar, hangi konuda olursa olsun, nasihat ederek ve yol göstererek eğitmeyi amaçlayan ifadelerdir. Atasözlerinde eğitim ise, bu metinlerde ortaya çıkan eğitim anlayışını ifade eder. Bu çalışmada, Türkçe atasözlerindeki eğitim anlayışının araştırılması amaçlanmaktadır. Ortaya çıkacak sonuçların, yaşamakta olduğumuz eğitim sorunları açısından da bir değer taşıyabileceğini düşünüyoruz.