Mikroşerit Hatların Yapay Sinir Ağı Modeli


TÜRKER TOKAN N. , Güneş F.

12. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 01 April 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text