Viewer’s position in art praxes in the context of “artist’s privacy” / Sanat pratiklerinde sanatçının mahremiyeti bağlamında izleyicinin konumu


Ararat Cüceoğlu E.

International Social Studies Journal, vol.6, pp.3121-3129, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, art is examined in terms of its aspect that exposes privacy. Privacy, that indicates the unknown domain of “the Other” in social life, is presented clearly to the viewer in art. In this sense, interaction between the artist and the viewer is altered through art, it is different than the interaction between the Individual (the Self) and the Other in daily life. The viewers distance with the artists privacy and the interaction in-between varies from one artwork to another. In this context, works of art that exposes “the artists’ privacy” to the viewer are examined. Based on the findings of this examination, contemporary art praxes are considered to alter not only the interaction between the artist and the viewer, but also the interaction among the audience. In this regard, the conclusion is reached that art enables collective interaction forms between individuals by giving “privacy” transparency.

Keywords: Art, Privacy, Artist, Viewer

Bu çalışmada sanat, mahremiyeti açığa çıkaran yönüyle incelenmiştir. Toplumsal yaşamda “öteki”ne ilişkin bilinmeyeni işaret eden mahremiyet, sanatsal düzlemde izleyiciye tüm açıklığıyla sunulmaktadır. Bu anlamda sanat, “sanatçı ve izleyici” arasındaki etkileşimi, günlük yaşamda “birey ve öteki” arasında olduğundan farklı bir noktaya taşımaktadır. İzleyicinin; sanatçının mahremiyetine olan mesafesi ve sanatçı ile olan etkileşimi, ortaya konan sanat eserlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu düşünceden hareketle, “sanatçının mahremiyeti”nin izleyiciye açıldığı eserler incelenmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında çağdaş sanat pratiklerinin; yalnızca sanatçı ve izleyici arasındaki etkileşimi değil, izleyicinin öteki izleyici ile olan etkileşim biçimini de dönüştürdüğü görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda sanat; “mahremiyet”e içi görülebilir bir nitelik kazandırarak bireyler arası kolektif etkileşim biçimlerine olanak sağlayan bir alan olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Mahremiyet, Sanatçı, İzleyici