VMAT Tekniği Kullanılan Kranio-spinal Işınlamalarda AXB Algoritmasıyla Hesaplanan Doz Dağılımının TLD ile Dozimetrik Kontrolü


Göksel E. O., Yıldız Yarar Y., Bilge H.

LUMIDOZ 8 International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Hacimsel yoğunluğu ayarlanmış radyoterapi (VMAT) tekniği ile kranio‐spinal ışınlama radyoterapide uygulanan en karmaşık tekniklerden birisidir. Bu çalışmada VMAT için AXB (Acuros External Beam) algoritması ile hesaplatılan doz dağılımının doğruluğu TLD (Termolüminesans Dozimetre) kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla 80 adet GR200A TLD çipi (LiF:Mg,Cu,P) Co‐60 ışınlarıyla 100 cGy doza maruz kalacak şekilde ışınlanmış ve bütün grup için standart sapma değeri belirlenmiştir. Standart sapması %2’nin içerisinde kalan 51 adet çip ölçümlerde kullanılmak üzere seçilmiştir. Her bir çipin kendi içerisindeki standart sapması ortalama %1.6 (0.8, 2.4) dır. İnsan benzeri fantomun Bilgisayarlı tomografi görüntüsü alınmış

ve bu görüntü üzerinde VMAT tekniği ile kranio‐spinal ışınlama için AXB algoritması kullanılarak doz dağılımı hesaplanmıştır. İnsan benzeri fantom Varian TrueBeam STx lineer hızlandırıcı cihazında (Varian Medical Systems, Palo Alto USA), 24 farklı noktaya TLD çipleri yerleştirilerek ışınlanmış ve TLD çiplerinden ölçülen dozlar AXB algoritmasıyla hesaplanan dozlarla karşılaştırılmıştır. Hesaplanan ile ölçülen arasındaki median fark % 0,2, en yüksek farklar alan dışı bölgede bulunan testislerde ölçüm %10,8 daha yüksek ve heterojenitenin yüksek olduğu akciğerlerde ölçüm %5,6 daha düşük bulunmuştur. TLD ölçümleri sonucuna göre,VMAT tekniği ile kranio‐spinal ışınlamalarda AXB algoritması doz dağılımını kabul edilebilir sınırlar içerisinde hesaplamıştır.