Bazı Lathyrus L. türlerinin albumin proteinlerinin SDS-PAGE yöntemi ile belirlenmesi.


BALIK D. , Genc H., Sahin A.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi