Dağıtık etiketleme modeli ile bilgi akış denetimi


Creative Commons License

HAKKOYMAZ V., BAKIR Ç., Güçlü M.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.112-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, dağıtık veritabanlarında bilgi akış denetimi ile veri gizliliği ve kullanıcıların veri mahremiyetini sağlamak amaçlanmıştır. Özellikle, veri akış denetimi ile gizliliği muhafaza edecek dağıtık etiket modeli tanıtılır. Bu model aktör, nesne ve etiketten oluşur. Nesne sahibi bir aktördür ve sahip olduğu veriyi sistemdeki başka aktörlerce paylaşmak durumundadır. Aktörler nesneleri etiketleyerek veri gönderimini sağlar. Etiket aktörler tarafından verilen kişisel güvenlik politikası ifadeleridir. Her aktör diğerlerinden bağımsız bir şekilde kendi  güvenlik ve gizlilik politikasını belirler. Etiket aracılığıyla, güvenli olmayan ulaşım kanallarında, akış kontrolü, sistemde bulunan tüm aktörlerin veri gizliliğini sağlar. Veri nesnesi, güvenli olmayan aktör ve ortamlarda güvenli bir şekilde yayılır ve paylaşılır.