4[4(desiloksi)benzoiloksi]benzoik Asid Sıvı Kristali ile Poli(eter imid) Karışımlarının Karışabilirliğinin İncelenmesi


ÇAKAR F. , Ocak H., Bilgin Eran B., Cankurtaran Ö., Karaman F.

5.Fiziksel Kimya Kongresi

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri