MEME KANSER HÜCRE METABOLİTLERİNİN KÜLTÜR DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANIMI


BAĞIROVA M., ÇAKIR KOÇ R. , ERSÖZ M., ALLAHVERDIYEV A.

4. ULUSAL BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey