Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Bu Geçişte Karbon Yakalama ve Depolamanın Rolü


Durmaz T.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.0, pp.205-224, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 0
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-224
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalenin amacı, iklim değişikliği sorununu çözmek için oldukça önemli olduğu düşünülen ve fosil kaynaklı enerji, demir çelik, çimento, alüminyum ve kimya gibi karbon yoğun saniyeler ve yakıt imalat sektörlerinde karbondioksit salımlarının azaltılmasında kilit bir teknoloji olan karbon yakalama ve depolamanın (KYD’nin) neden istenilen düzeyde kullanılmadığını tartışmaktır. Bu doğrultuda çalışma, KYD teknolojilerinin küresel iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü farklı bakış açılarıyla irdelemekte ve yenilenebilir enerji üretimi ile karşılaştırmalı biçimde sunmaktadır. Bununla birlikte makalede, KYD teknolojilerine yönelik talebin artması için gerekli şartlar ortaya konulmakta, gerçekçi karbon fiyatlamasının bu konuda önemli bir rol oynayabileceği öne sürülmekte ve basit bir iktisadi model çerçevesinde karbon vergisi ve KYD teknolojisine yönelik teşviklerin bu teknolojilerin yaygınlaşmasındaki rolü açıklanmaktadır. Çalışma, politik desteğin KYD teknolojilerinin yaygınlaşması için önemli bir etken olduğunu ve iklim değişikliğiyle mücadelede KYD teknolojileri ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduklarını vurgulamaktadır.