TARİHSEL ÜSTKURMACA OLARAK FOTOĞRAF


Şahiner R. , Yavuz O.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.5, ss.674-684, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atıf İçin Kopyala
  • Cilt numarası: 5 Konu: 30
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Sayfa Sayısı: ss.674-684

Özet

Bu çalışma postmodern edebiyatla birlikte geniş bir uygulama alanına açılan tarihsel üstkurmaca yönteminin fotoğraf pratiğine yansımasını ve örnek uygulamalarını incelemek üzerine yoğunlaşmıştır. Edebiyat ve film alanında örneklerini sıklıkla görmüş olduğumuz tarihsel üstkurmaca, özellikle bellek çalışmaları çerçevesinde yeniden ele alındığında fotoğrafın bu alanda belleği ya da tarihi yeniden oluşturma gibi stratejilerde kullanıldığı görülebilmektedir. Temsil krizi ve postkolonyal eleştiri ile birlikte öznel anlatıların çoğaldığı sanatsal çalışmalarda, yeniden canlandırma (re-enactment), yeniden kurgulama (re-construct) ve yeniden fotoğraflama (re-photograph) gibi müdahalelere olan elverişliliği sayesinde sıklıkla tarihsel üst kurmaca içerisinde kullanılmaktadır. Çalışma, bu bağlamda aynı zamanda fotoğrafın gerçeklik söyleminin tarihsel üst kurmaca ile nasıl değiştiğini ve hangi temsil yöntemlerinde nasıl kullanıldığını da incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Tarihsel üstkurmaca, fotoğraf, yeni tarihselcilik, özdüşünümsellik.