Elektronik Uygulamaları İçin DNA Materyali


YUMUŞAK Ç. , Sariciftci N. S.

26. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri