Yeni bir antimalarial ilacın tasarımı çalışmalarında kullanılmak üzere Plasmodium vivax ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin ekspresyonunun yapılması


BALIK D. , Celik V., Aslan A., Brady L.

18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 01 Mayıs 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri