110Y186 no.lu ve Kent Parklarında İşitsel Peyzaj (Soundscape) Algısı ve Kullanıcı Tercihlerinin Yaşam Kalitesi Kapsamında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği\" Projesi 3. Değerlendirmesi


YÜKSEL CAN F. Z.

Diğer, 2012

  • Basım Tarihi: 2012