Toz Formundaki Seydişehir Alüminası ile Radyasyon Doz Tayini (TAEK TR-2011-14)


Uzun E., Yıldız Yarar Y., Yazıcı A. N., Yaşar D., Tartar A., Türer .

Technical Report, pp.1-23, 2011

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2011
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract


Termolüminesans dozimetri (TLD) radyasyon dozlarının ölçülmesinde, denetim, kalite kontrol ve kalibrasyon amacıyla kullanılan pasif bir doz ölçme yöntemidir. Günümüzde alümina içeren TLD’ler radyasyona karşı hassasiyetinin yüksek olması, fiziksel ve kimyasal kararlılığı, yeniden kullanılabilir olması gibi avantajlarından dolayı yaygın olarak kullanılmakta ve araştırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında toz formundaki Seydişehir alüminası TLD malzemesi olarak kullanılmış γ ve β radyasyon doz tayini yapılmıştır. Radyasyon doz cevapları TL yöntem ile tayin edilmiştir. Seydişehir alüminasının p-radyasyonuna karşı 0,07 Gy-160,34 Gy doz aralığında doğrusal doz cevabına sahip olduğu görülmüş, incelenen maksimum doz seviyesine (1282,79 Gy) kadar radyasyon doz cevabının doyuma ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 1 Gy-100 Gy doz aralığında γ-radyasyonuna karşı doğrusal doz cevabına sahip olduğu ve incelenen doz aralığında radyasyon doz cevabının doyuma ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç, uygulanan deneysel koşullar altında, Seydişehir alüminasının yüksek dozların ölçümünde dozimetri malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Thermoluminescence dosimeters (TLDs) is a passive dose measurement method used for the supervision, quality control and calibration during radiation dose measurements. Nowadays TLDs, including alumina, are largely used and investigated due to high sensitivity, physical and chemical stability, and re-usefulness. In this work, powder form of Seydişehir alumina is used as a termoluminescence material and γ and β radiation doses were measured. Furthermore radiation dose responses were determined by using thermoluminescence method. Seydişehir alumina has linear dose response between 0,07 Gy-160,34 Gy p radiation doses range and up to 1282,79 Gy dose range it does not reach saturation. Addition to this it has linear dose response between 1 Gy-100 Gy y radiation doses range and up to 100 Gy dose it does not reach saturation. These results, under applied experimental conditions, show that Seydişehir alumina can be used to measure high radiation doses