Investigation of Passive Design Criteria in terms of Thermal Comfort and Energy Consumption for Mosques: Istanbul Case


Creative Commons License

Atmaca A. B., Zorer Gedik G.

6th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2023, vol.6, no.1, pp.262-272

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • Doi Number: 10.38027/iccaua2023tr0016
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.262-272
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The thermal comfort level of the mosques affects the prayer efficiency, the activity duration and the health of the users. Also, it is an important parameter to keep energy consumption at a minimum level while providing acceptable thermal comfort in the indoor environment. In order to ensure thermal comfort and to use energy effectively, it is necessary to pay attention to passive design criteria in the design process of mosques. Within the scope of this study, design criteria such as location, environment variables, building form, plan scheme, etc. were investigated according to the regulations and standards, manuscripts in the literature. This paper will be a base for researchers in future studies on mosques. 

Camilerin ısıl konfor düzeyi kullanıcıların ibadet verimini, aktivite süresini ve sağlığını etkilemektedir. Ayrıca, iç mekanda kabul edilebilir ısıl konfor sağlanırken enerji tüketimini en az düzeyde tutmak önemli bir parametredir. Isıl konfor sağlamak ve enerji tüketiminin etkin şekilde kullanmak için camilerin tasarım sürecinde pasif tasarım ölçütlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında konum, çevre değişkenleri, bina biçimi, plan şeması gibi tasarım ölçütleri literatürdeki makaleler, standartlar ve yönetmeliklere göre incelenmiştir. Bu çalışma camiler üzerine yapılacak gelecek çalışmalar ve araştırmacılar için bir altlık oluşturacaktır.