The Evolution of the Standards of International Accounting and Auditing


Erol M., Aslan M.

no.12, pp.55-86, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Indexes: Business Source Elite, Business Source Premier
  • Page Numbers: pp.55-86
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Economic globalization, as in many fields, has influenced accounting practices as well. Its influence on accounting issue has manifested itself in the fields of international accounting standards and independent auditing. With the pressure induced by the eagerness to benefit from the New York Stock Market in 2005, European Union countries began to apply these standards, which influenced Turkey in the direction of implementing them, too. As the demands from international institutions were in line with the proliferation of these standards, such practices in Turkey gained speed. The provisions made by The Turkish Commercial Code in recent years and the foundation of Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority have brought up the issue of the acceleration and implementation of Turkish Accounting Standards more efficaciously. In parallel with these advancements, IASB (International Accounting Standards Board) was founded in 1973 with intent to establish a common accounting system to be used by worldwide companies, and internationally accepted accounting standards were composed under the names of International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS).In an attempt for such accounting practices to be implemented efficiently, as of January 1, 2005, public-limited companies in the European Union (EU) were imposed an obligation, whereby they were to implement their consolidated financial statements, which they are supposed to declare to the public, in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) approved by the European Union.

Ekonomik küreselleşme, birçok alanda olduğu gibi muhasebe uygulamalarını da etkilemiştir. Muhasebe konusundaki etkisi uluslararası muhasebe standartları ve bağımsız denetim alanında kendisini göstermiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin 2005 yılında New York borsasından yararlanma isteklerinin baskısı ile bu standartları uygulamaya başlamaları Türkiye’yi de standartların uygulanması doğrultusunda etkilemiştir. Bunun yanında uluslararası kurumların istekleri de bu standartların yaygınlaştırılması doğrultusunda olunca, Türkiye’deki çalışmalar da hızlanmıştır. Son yıllarda Türk Ticaret Kanununun getirdiği hükümler ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun oluşturulması, Türkiye Muhasebe Standartlarının hazırlanması ve uygulamasını da daha etkin olarak gündeme getirmiştir.Bu gelişmelere paralel olarak dünya çapında şirketlerin kullanacağı ortak bir muhasebe sisteminin oluşturulması amacıyla 1973 yılında IASB (International Accounting Standards Board) kurulmuş ve Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Finansal raporlama Standartları (UFRS) adı altında uluslararası alanda kabul gören muhasebe standartları oluşturulmuştur. Bu ortak muhasebe uygulamalarının etkin olarak kullanılması amacıyla 1 ocak 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde halka açık şirketlere, kamuya açıkladıkları konsolide mali tablolarını Avrupa Birliğince kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak uygulama zorunluluğu getirilmiştir.