PAMAM Dendrimerlere Metal Bağlanımın Spektroskopik Tespiti


Paralı T., BOZDOĞAN A. E. , Tülü M.

26. Ulusal Kimya Kongresi, 01 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text