Examining 2023 Goals of Rectors of the Turkish Universities Founded in 1992


Creative Commons License

Doğan S.

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.336-347, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.336-347
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This research aims to determine 2023 goals of the rectors of the Turkish universities founded in 1992, and what they can manage to do in line with these goals. Within the scope of the research, various face-to-face interviews were conducted with a total of 12 state university rectors out of 23 rectors of universities established between the dates from December 2014 to April 2017. As a result of the research,the goals and visions of the rectors are as follows; to be a world university, to be an innovative and entrepreneurial university, to establish the institutional identity of the university, to be open to vision and change and to motivate employees and students. It is believed that these universities will play an important role in local, reginal and national development thanks to the right development strategies. The results of this study were discussed in accordance with the related literature. Keywords: Turkish universities founded in 1992, Rectors, 2023 Vision, Republic of Turkey

Araştırmanın amacı, 1992 yılında kurulan Türk üniversiteleri rektörlerinin 2023 hedeflerinin ve bu hedefler doğrultusunda neler yapabileceklerini saptanması hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında, Ekim 2014- Nisan 2017 tarihleri arasında kurulan 23 üniversite rektörleri arasından 12 devlet üniversitesi rektörüyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, görüşme yapılan rektörlerin hedef ve vizyonlarının; Türkiye’de ve dünyada tercih edilen ilk 500 üniversite arasına girmek, ihtisaslaşmış/tematik bir üniversite olmak, bilimsel ve stratejik planlar doğrultusunda üniversiteyi kalkındırmak, üniversitenin beşeri ve mali özerkliğini elde etmek, icat ve inovasyonu öne çıkartmak, girişimci ve yenilikçi üniversitede belli bir standart oluşturmak olarak tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin doğru gelişme stratejileri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir katalizör görevi üstleneceği düşünülmektedir. Elde edilen bulgular, ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: 1992’de kurulan Türk üniversiteleri, Rektörler, 2023 Vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti